สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลก มินิมาราธอน 2018 ส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และสร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลก มินิมาราธอน 2018 ส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และสร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ 

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเ

ที่ยวกู่กาสิงห์ วิ่งชมทุ่งกุลา ข้าวหอมมะลิโลก มินิมาราธอน 2018 ที่บริเวณโบราณสถานกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนงรัตน์คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และมีนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,800 คน

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สร้างการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน เป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดไปสู่การให้บริการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไป ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมงานประเพณีวิถีอีสาน ฮีต 12 คลอง 14 และวัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย

ทั้งนี้ งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสร้างการรับรู้ว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก และกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้โฮมสเตย์ ที่ พักของชาวกู่กาสิงห์ เต็มทุกห้อง บางส่วนต้องได้พักในตัวอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมชิมอาหารพื้นบ้านชาวกู่กาสิงห์ ที่อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ข้าวใหม่ ปลามัน และวิ่งชมทุ่งข้าวสีทอง ของทุ่งกุลาร้องไห้ ที่สวยงามอีกด้วย

 

 

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด