พิธีมอบใบประกอศนียบัตรนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๖


พิธีมอบใบประกอศนียบัตรนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๖

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๖ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่นักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น รุ่นที่ ๔๖ ที่สำเร็จตามหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ณ บริเวณหน้าโรงเก็บ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑