Reporter&Thai Army

พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ,นางวัรชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า,หน.ส่วนราชการ ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับครอบครัวของ นาย สถิต ปิ่นแก้ว อายุ ๖๐ ปี

– เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ,นางวัรชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า,หน.ส่วนราชการ ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับครอบครัวของ นาย สถิต ปิ่นแก้ว อายุ ๖๐ ปี เป็นผู้พิการ อาศัยอยู่กับแม่และภรรยา พร้อมทั้งมอบข้าวสาร,ผ้าห่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ไว้สำหรับใช้ในครัวเรือน ตามโครงการ”กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมี พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. เป็นประธานในพิธี ณ บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๖ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จว.น.ว.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย