ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ม.พัน.12 พล.ม.1 ศบภ.มทบ.35 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ม.พัน.12 พล.ม.1 ศบภ.มทบ.35 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 4 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. พ.อ.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 ได้มอบหมายให้ ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ม.พัน.12 พล.ม.1 ( ศบภ.มทบ.35 ) เข้าพบปะ นางเสาวลักษณ์ ธิจีณกุล นักทรัพย์ยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ลานนา ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มต้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง