ข่าวพังงา

พังงา หาดูยาก ประเพณีนำพระเครื่องใส่ในไห บรรจุใต้ฐานพระประธานในโบสถ์ สืบสานพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2567 ที่พระอุโบสถ วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา พระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี นำคณะสงฆ์และพุทศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีนำพระเครื่อง พระบูชา ใส่ลงในไห นำไปบรรจุใต้ฐานองค์พระประธานภายในโบสถ์ โดยเริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์นำพระเครื่องแบบต่างๆที่เตรียมไว้ใส่ลงในไหจำนวน5ใบ ต่อด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชายและหญิงใส่ต่อจนหมด จากนั้นก็จะมีการใส่น้ำหอม กลีบดอกไม้ พรมน้ำมนต์ แล้วปิดฝาไหด้วยผ้ายันต์ พร้อมกับคณะสงฆ์ทำพิธีสวดชยันโต แล้วยกไหนำไปบรรจุไว้ในช่องใต้ฐานองค์พระประธานเป็นอันเสร็จพิธี


พระเทพปัญญาโมลี กล่าวว่า วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)ได้จัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่18 ในทุกปีจะมีการนำพระเครื่องพระบูชาใส่ในไหจำนวน5ใบ บรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระประธานภายในโบสถ์เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา ต่อไปในภายภาคหน้า และเป็นกุศโลบายของคนโบราณ ที่เมื่อทางวัดสร้างพระขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา จะกันพระจำนวนหนึ่งบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธาน เผื่อไว้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมโบสถ์ หรือบูรณะสิ่งปลูกสร้าง ก็จะนำพระที่บรรจุไว้มาใช้หาทุนในการบูรณะวัดต่อไป