พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ตลาด “ศรีบุญยืน-สันป่าฝ้าย” พบบรรยากาศคึกคัก เดินชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP “ถุงเงินประชารัฐ” ตามนโยบายรัฐบาล


พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ตลาด “ศรีบุญยืน-สันป่าฝ้าย” พบบรรยากาศคึกคัก เดินชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP “ถุงเงินประชารัฐ” ตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ณ ตลาดสันป่าฝ้าย และตลาดศรีบุญยืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า แบบ One Stop Service ซึ่งจะทำให้ร้านค้ากระจายได้อย่างทั่วถึง และยังมีส่วนช่วยให้ร้านค้ารายย่อย โชวห่วย แผงลอย รถเร่ มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผลการดำเนินการวันนี้ บรรยากาศเป็นด้วยความคึกคัก มีผู้ประกอบการร้านค้า แผงที่ตั้งในตลาดให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จังหวัดลำพูน มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แล้วจำนวน 346 แห่ง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับ 3 หน่วยงาน หรือเรียกว่า (4 ทหารเสือ) กำหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และในวันพรุ่งนี้ 6 มิ.ย. 62 ได้กำหนดลงพื้นที่รับสมัครที่ตลาดริมปิง อ.เมือง และยังมีแผนดำเนินการลงพื้นที่รับสมัครในตลาดสด ร้านค้า พื้นที่จังหวัดลำพูนให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยด้วย

ทั้งนี้ หากร้านค้าที่สนใจสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ เพื่อรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค สามารถสมัครได้ที่จุดให้บริการของตลาดตามวันเวลาดังกล่าว หรือสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยเจ้าของร้านต้องเตรียมบัตรประชาชน บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับปฏิบัติการแอนดรอยด์ version KitKat 4.4 ขึ้นไป หรือปฏิบัติการ iOS Version 9.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หากเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที ส่วนกรณีที่ร้านค้ายังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในวันรับสมัครให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย แล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ได้ในวันถัดไป หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511184

……………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน