ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผบช.ภ.4 มอบนโยบายการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ร้อยเอ็ด

4 มิถุนายน 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 4 ร่วมมอบนโยบาย และข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมประชุม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ซึ่งจะต้องมีผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเด็ดขาด มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตำรวจภูธร ภาค 4 จึงได้จัดการประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป

สมนึก บุญศรี  ikp’ko