ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำทิพย์เวียงเจ้าเงาะ  

4 กรกฎาคม 2567  ที่ บริเวณพิธี บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจกันมาร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยากาศในพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตั้งแต่การจัดอุปกรณ์ประกอบพิธีบวงสรวงอย่างประณีตงดงาม และขบวนคณะพิธีที่สง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามโบราณราชประเพณี โดยมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญโดยริ้วขบวนสมพระเกียรติสู่วิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร


บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นสถานที่แห่งเดียวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้น้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ไปร่วมประกอบพิธีกรรม มีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนำน้ำไปใช้รักษาโรคได้ และมีลักษณะพิเศษต่างจากแหล่งอื่นๆคือน้ำในบ่อแห่งนี้จะไหลตลอดทั้งปีไม่มีการแห้งขอด มีการถ่ายเทและทำความสะอาดในตัวบ่อเอง โดยบ่อน้ำ น้ำทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ ภายในร่องคูชั้นที่ 2 ของคูเมืองเวียงเจ้าเงาะ ( ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ) มีลักษณะเป็นบ่อศิลาแลงธรรมชาติ โดยมีการนำก้อนศิลาแลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาก่อเป็นขอบบ่อ

โดยขอบปากบ่อปัจจุบันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 87 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร และเมื่อลึกลงไปมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 87 เซนติเมตร ปัจจุบันวัดความลึกได้ 4.07 เมตร ภายในมีน้ำอยู่ ซึ่งยังมีชาวบ้านนำน้ำไปใช้ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณผนังทิศเหนือ (คันกลางคู) ในระดับความลึกที่ 80 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปภายในชั้นศิลาแลง และเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีการนำน้ำในบ่อแห่งนี้ไปใช้ประกอบในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมนี้

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน