สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทลื้อ วัดแสงเมืองมาใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา

พะเยา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทลื้อ วัดแสงเมืองมาใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แหล่งรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา และมีคุณค่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถค้นหาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่เข้ามาอาศัย ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ

วันที่ 5 ตค 61ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาแหล่งรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวไทลื้อ ที่มีข้าวของเครื่องใช้ วัตถุโบราณหลากหลายชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน เครื่องมือทำมาหากิน พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ รวมทั้งศิลปะการทอตุง การทอผ้าของชาวไทลื้อ และของใช้โบราณของชาวไทลื้อ ถูกนำมาแสดงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไว้ได้มากที่สุดและมีคุณค่า ควรค่าแก่การศึกษาและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยอาจารย์สุชิน โนวิชัย อดีตข้าราชการครู ไปยาวัฎกรและนักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ วัดแสงเมืองมา เล่าว่า แต่เดิมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในยุคโบราณของพื่น้องชาวไทลื้อมารวบรวมไว้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาความเป็นมาของพื้น้องชาวไทลื้อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ต่อมาในปี2557 ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จึงได้ทำการจัดแสดงไว้จำนวน 3 ส่วน โดยส่วนแรกก็จะเป็นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเชียงคำกว่า 11 ครั้ง ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนแสดงในเรื่องราวของพุทธศาสนา ทั้งวัตถุโบราณ ที่เก่าแก่ และส่วนที่ 3 ก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ทั้งเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง และการประกอบอาชีพเช่น ทอผ้า ทอตุง ประเพณีต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในที่นี่ถือว่ามีคุณค่าในการที่จะเข้ามาศึกษาและท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของชาวไทลื้อไว้ได้มากที่สุดของจังหวัดพะเยา
สัมภาษณ์…อาจารย์สุชิน โนวิชัย อดีตข้าราชการครู ไปยาวัฎกรและนักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทลื้อ วัดแสงเมืองมา

สำหรับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสงเมืองมา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถได้เที่ยวชม

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่ม ตังแต่เวลา 8.00 น จนถึง 17.00 น