Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้พลาดพลั้งในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี
วันนี้ ( 4 พ.ย.62 ) ที่แดน 8 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้พลาดพลั้งในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี และประชาชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล

ได้รับบริการทันตกรรมและได้รับความรู้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง ในโอกาสนี้โครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดจันทบุรี กำหนดพื้นที่การจัดโครงการทั้งหมด 7 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง / อำเภอแหลมสิงห์ / อำเภอท่าใหม่ / อำเภอสอยดาว / อำเภอแก่งหางแมว / อำเภอนายายอาม และอำเภอขลุง ซึ่งทางมูลนิธิ พอ.สว.ได้จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เวชภัณฑ์ และวัสดุทันตกรรม ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ในระหว่างวันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก