Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-“ดูแลสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด”

ร้อยเอ็ด-“ดูแลสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด”

วันที่(4 พฤศจิกายน 2562)เวลา 07.00 น. นายธนบดี. ขวาโยธา. ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถออกดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด. ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ในโค. กระบือ บ้านเมืองคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ. จังหวัดร้อยเอ็ด. โค.90 ตัว. และ กระบือ.50 ตัวเกษตรกรทั้งหมด. 127 ราย

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:รายงาน
ผู้สื่อข่าสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด