Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด- นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีอิทธิพลจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

จ.ร้อยเอ็ด- นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีอิทธิพลจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) เวลา 16.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีอิทธิพลจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน