พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) พร้อม กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.และ มวลชน ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 10.09 น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) พร้อม กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.และ มวลชน ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เพื่อเป็นการน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานโครงการเลอตะวัน อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและราษฎรจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคลองแม่ข่า โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรม

***การปฏิบัติที่สำคัญ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.พร้อมด้วย ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่และราษฎรจิตอาสาในชุมชน รับผิดชอบทาสีรั้วริมคลองแม่ข่าและปรับภูมิทัศน์ทั้งสองริมฝั่งคลอง บริเวณสะพานศรีดอนชัยเชื่อมต่อกับ สะพานแม่ข่าลอยเคราะห์ ระยะทางประมาณกว่า 400 ม. โดยทุกภาคส่วนมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จนทำให้ภูมิทัศน์รอบคลองแม่ข่าเป็นระเบียบ และสวยงามสะอาดตา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ