Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี กิจกรรมสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน100%

ปราจีนบุรี กิจกรรมสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน100%

4 ธค 62 ที่สนาม​ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการกบินทร์ร่วมใจเสริมสร้างอำเภอปลอดภัยบนถนน D-RTI ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่​ ต.วังท่าช้าง ทราบว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และได้ดำเนินการต่อเนื่องอีก5ตำบล ได้แก่ ต.ลาดตะเคียน ต.กบินทร์​ ต.หนองกี่ ต.เมืองเก่า​ และ​ ต.นนทรีโดยได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการไปแล้ว3กิจกรรม

1.กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลาง
2.กิจกรรมค้นหาจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยง
3.กิจกรรมกำหนดพื้นที่ safety Zone
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชนและนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรม สวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน100% จึงนับได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยในชุมชนมากขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. การสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดหาหมวกนิรภัยจำนวน1,040ใบโดยมีนักเรียน ประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,000คนในกิจกรรมมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ และส่วนราชการ อปท.ร่วมให้การต้อนรับ

https://youtu.be/JKEtny00bIc