Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
**** การแต่งกาย: ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน, ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง

เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลืองหรือดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคม
**** การแต่งกาย: ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ประชาชน : สุภาพบุรุษเสื้อผ้าไทย/โทนสีเหลือง, สุภาพสตรีชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง

เวลา 09.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562
**** การแต่งกาย: ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
ประชาชน : สุภาพบุรุษเสื้อผ้าไทย/โทนสีเหลือง, สุภาพสตรีชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง

เวลา 08.00 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ที่มูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.30 น.ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่บริเวณหนองกล้วย (เชิงสะพานข้ามแม่น้ำกก) หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰