Uncategorized ข่าว เชียงราย

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำโดย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับเปิดบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่บริเวณมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงดวงตา และอวัยวะกันเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้อำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ผู้มาบริจาคโลหิตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะได้รับอานิสงค์ของการบริจาคแล้ว ยังได้ความอิ่มเอิบใจ และยังได้รับเสื้อยืดที่ระลึกประกาศเกียรติคุณ อีกทั้ง ยังได้ลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย ซึ่งจะเปิดรับบริจาคไปจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกันนี้อีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
05/12/62