Uncategorized

ตราด/เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขาตราดเร่งลงพื้นที่ออกตรวจเรือประมงพื้นบ้านตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ เพื่อนำไปสู่การเข้าระบบ หลังกรมเจ้าท่าสั่งยืดระยะเวลาให้ประมงพื้นบ้านถึงสิ้นมกราคมนี้

ตราด/เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขาตราดเร่งลงพื้นที่ออกตรวจเรือประมงพื้นบ้านตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ เพื่อนำไปสู่การเข้าระบบ หลังกรมเจ้าท่าสั่งยืดระยะเวลาให้ประมงพื้นบ้านถึงสิ้นมกราคมนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวิละฉัตรลี ละกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้มอบหมายให้ นายปริญญา ฉลองธรรม เจ้าพนักงานตรวจเรือชํานาญการ นำเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมเครื่องมือการตรวจวัดขนาดเรือและเอกสารบันทึกการตรวจสอบเรือ ออกตรวจสอบให้บริการกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่ตําบลไม้รูดเป็นเรือประมงขนาดเล็ก หรือเรือประมงชายฝั่งที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตันกลอส โดยมีเรือประมงพื้นบ้านจำนวนมากต่างทยอยมารอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัด ที่บริเวณที่จอดเรือหน้าบ้านประมงพื้นบ้านหมู่ 1-6 บ้านไม้รูด
นายวิละฉัตรลีกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้เจ้าท่าทั่วประเทศ ยืดเวลาในการออกตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการตรวจและการขึ้นทะเบียนจากกรมเจ้าท่า ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศมีเรือประมงพื้นบ้านจาก 22 จังหวัดที่ติดชายทะเล ที่แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายที่รวมตรวจไปแล้วที่ถูกต้องกว่า 1,000 ลํา

แล้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ที่มีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการตรวจและขึ้นทะเบียนยังอยู่อีกหลายร้อยลําที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่เรียบร้อยในส่วนที่เคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ทะเบียนขาด และในส่วนที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนอยากขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆของพี่น้องชาวประมงเอง เช่น หากมีการตรวจสอบตามกฎหมายก็สามารถแสดงหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ได้ หรือกรณีเกิดภัยธรรมชาติที่ได้รับความเสียหาย เมื่อพี่น้องชาวประมงมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องและดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เมื่อประสบภัยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
สำหรับเจ้าท่าจังหวัดตราด ได้เริ่มออกทำการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านทั้ง 2 ประเภทได้ไปจำนวนหนึ่งแล้วในเขตพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดตราดจและจะต้องออกตรวจสอบให้ครบในอีกหลายพื้นที่จนกว่าจะครบตามที่พี่น้องชาวประมงได้ยื่นเรื่องขอรับการตรวจ โดยระหว่างการตรวจทราบว่ายังมีพี่น้องชาวประมงอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่จะได้รับหลังผ่านการตรวจและลงเลขทะเบียนการตรวจที่ลำเรือของพี่น้องชาวประมง เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการอธิบายพี่น้องชาวประมงได้เข้าใจ ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเข้าใจก็มีความยินดีอยากให้ตรวจทุกราย ซึ่งหลังจากนี้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเรือให้กับพี่น้องชาวประมงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมมาแล้ว จนถึงภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นวันสิ้นสุดการตรวจวัดเรือ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ตามที่รัฐบาลและกรมเจ้าท่ามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงทุกรายอย่างจริงจัง/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ. ตราด