Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง พบศิลปินมากมาย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563

จังหวัดเชียงรายชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง พบศิลปินมากมาย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางลลิตา ตงศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายปลัดอำเภอเชียงแสน นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ ผศ.พิมพาภรณ์ วงษ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง “Chiang Saen Half Marathon Tour 2020” เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องดอยวาวี โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานีเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนนักกีฬาวิ่ง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

สำหรับโครงการกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง “Chiang Saen Half Marathon Tour 2020” ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวันที่ 11 มกราคม 2563 จะได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “Chiang Saen Festival Half Marathon Tour” พบกับศิลปิน ปู่จ๋านลองไมค์, ติ๊ก ชิโร่ & The Voice , อด๊อล์ฟ ล่าห์ , วอน ติน , DJ.PSYCOZA9 และ การประกวด Miss & Mr. Sport Tourism of Chiang Rai 2020 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. และวันที่ 12 มกราคม 2563 มีกำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ประเภท Fun run ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร, Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป

นางลลิดา ตงศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Sport Destination ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและดึงดูดใจด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพื้นที่เชียงแสนเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำเป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดน 3 ประเทศคือไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา มีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่สูงกว่า 17 ล้านบาท

ด้าน ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในช่วงท้ายด้วยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงรายได้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพของเมืองแห่งกีฬา จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรคอนเสิร์ตผ่านเพจ Chiang Saen Run พร้อมนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อเข้าชม และร่วมเป็นกำลังใจให้นักวิ่งในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม ศกนี้โดยพร้อมกันด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
06/01/63