สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทาน เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๒ ปี (ชมคลิป)


 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทาน

เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๒ ปี ถวายแต่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ

 

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่กองงานพิธีการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้อัญเชิญน้ำสรงอายุวัฒนมงคล ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทาน ไปยังรถอัญเชิญ โดยเคลื่อนออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจากนั้นได้อัญเชิญวนรอบเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส และอัญเชิญไปยังอำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอสุไหงปาดี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทานไปวางยังจุดที่จัดเตรียมไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำหรับในวันพรุ่งนี้ (7 ม.ค.63) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะได้เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทาน ภายในงานพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๒ ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยพิธีจะเริ่มในเวลา 08.30 น.

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนราธิวาส

,