Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านชุมทอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนสาย ๓๐๓๒

เมื่อ ๐๖๑๐๐๐ ก.พ.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านชุมทอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทางถนนสาย ๓๐๓๒ บ้านชุมทอง หมู่ที่ ๑๒ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/UkhWAazVGpo

https://youtu.be/T8vpJW9jG6s