Reporter&Thai Army

” Welcome ” รอง ผบ.มทบ.39 ร่วมประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับ มาตรการความปลอดภัยมิตรประเทศฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019 กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ…

” Welcome ” รอง ผบ.มทบ.39 ร่วมประชุมหารือการเตรียมการต้อนรับ มาตรการความปลอดภัยมิตรประเทศฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019 กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ..

.

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ,พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39/รอง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก, พันเอก ปิยวิทย์ สวนนุ่ม หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่39/หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก และ ร้อยเอก บุญเหลือ พุ่มเล็ก รองผู้บังคับกองร้อยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมืองพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก, สาธารณสุขจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก, การท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด, ตร.ท่องเที่ยว และ ตำรวจสันติบาล เข้าร่วมประชุมการเตรียมการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการฝึกร่วม/ผสม ไทย – สหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส คอบร้าโกลด์ 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 22 ก.พ. 62 (ครั้งที่ 2)

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ 331 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมแผนในการปฎิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้กับมิตรประเทศที่เข้ารับการฝึกคอบร้าโกลด์ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในห้วงที่มีการฝึกคอบร้าโกลด์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสร้างความประทับใจให้กับมิตรประเทศและชาวต่างชาติแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวพิษณุโลกเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวและมิตรประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและทหารมิตรประเทศ ในระหว่างทำการฝึกที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งในเวลาราชการและการท่องเที่ยวนอกเวลาราชการโดยจะมีการจัดกำลังร่วมในการลาดตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย