ข่าว สุโขทัย

สุโขทัยยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ป้องกันเพราะหากติดเชื้อแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย

สุโขทัยยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ป้องกันเพราะหากติดเชื้อแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันนี้ (6 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมประชุมอนุกรรมการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์สู่คน สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ครบชุดตามกำหนดนัด โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนกำหนดไว้ให้พื้นที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ.2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO)

 

และองค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ

จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาท เมื่อพบเห็นสัตว์ต้องสงสัย เช่น สุนัขที่มีอาการดุร้าย หรือสุนัขแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อการส่งตรวจวินิจฉัยโรค แล้วเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงที

*************************
วิชัย สิทธิพันธ์ ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย