Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มวลชน อ.ดงเจริญ ร่วมกับ นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอดงเจริญ , ฝ่ายปกครอง อ.ดงเจริญ, ส่วนราชการ อ.ดงเจริญ ,สัสดี อ.ดงเจริญ , นักเรียน ร.ร.วังก้านเหลืองวิทยาคม, เกษตร อ.ดงเจริญ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ 060900 มี.ค. 62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มวลชน อ.ดงเจริญ ร่วมกับ นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอดงเจริญ , ฝ่ายปกครอง อ.ดงเจริญ, ส่วนราชการ อ.ดงเจริญ ,สัสดี อ.ดงเจริญ , นักเรียน ร.ร.วังก้านเหลืองวิทยาคม, เกษตร อ.ดงเจริญ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , จิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงหมายเลข 1069 สี่แยกวังงิ้ว ถึง สามแยกตลิ่งชัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย