ข่าว ราชบุรี

ราชบุรี/นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานวันนักข่าว.ของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี/นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานวันนักข่าว.ของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีโดยมีนางปริชาติ ยามช่วง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานจัดงานวันนักข่าว5.มีนา.2562

ของทุกปี.เป็นวันนักข่าวไทยหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
นางปริชาติ ยามช่วง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีพรัอมคณะกรรมการบริหาร.ที่ปรึกษาขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ.เอกชน.ที่ให้ความสำคัญและร่วมงานมากมายในครั้งนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน