Reporter&Thai Army ข่าว ปัตตานี ข่าวเด่น

เเม่ทัพภาค 4 ร่วมประชุมหารือ กระชับสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจชายเเดนใต้ที่มาเลเซีย

6 มีนาคม 67 ผู้สื่อข่าวได้รายงานจากประเทศมาเลเซียว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 114 (ฝ่ายไทย) ณ Berjaya Waterfront Hotel เมืองยะโฮร์บาห์รู รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการยืนยันเรื่องการกระชับสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย จะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

สำหรับบรรยากาศในการการประชุมในครั้งนี้เต็มไปด้วยคณะกรรมการที่เป็นตัวเเทนของทัังสองประเทศ โดยมี พล.ท.Dato’ Pahlawan Haji Muhamad Huzaimi bin Sabri ผบ.กกล.ทบ.สนาม ตต.มาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย (MJC) และ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย (TJC)

ทางด้านประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย (MJC) ได้เน้นความสำคัญกับเวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) โดยกล่าวว่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) เป็นเสาหลักของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ยั่งยืนผ่านการปรึกษาหารือที่สร้างสรรค์และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) สามารถเพิ่มการดำเนินการปกป้องพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซียได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย

ขณะที่ทางด้านไทยเรามี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค เเม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย (TJC) ยังคงยึดมั่นวัตถุประสงค์ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพตามพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และความร่วมมือภายใต้กรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ซึ่งได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่หยั่งลึกและความไว้วางใจระหว่างกัน สร้างโอกาสไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซียต่อไป

ซึ่งในระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคครั้งที่ 114 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย คณะผู้แทนจากทั้ง 2 ประเทศ ได้ทบทวนถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และสำรวจถึงความร่วมมือใหม่เพิ่มเติม พร้อมกันนี้การปรึกษาหารือได้ครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ ไปอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับชายแดนทั้ง 2 ประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และการประชุม ฯ ได้บทสรุปในการเดินหน้าสานต่อการดำเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมประสิทธิภาพในความพยายามร่วมกันเพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งอนาคตไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคครั้งที่ 115 ในครึ่งปีหลังของปี 2567 นี้

ตอริก สหสันติวรกุล ผู้สื่อข่าวปัตตานี  รายงาน