ข่าว เชียงราย

เชียงแสนเด็กสุดดีใจ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ ให้แก่นักเรียน 28 ราย

เชียงแสนเด็กสุดดีใจ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ ให้แก่นักเรียน 28 ราย
/////////////////////////////
วันนี้ 5 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขต อ.เชียงแสน พร้อมปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และกล่าวโอวาทให้กับผู้ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ตามหลักเกณฑ์โอนสัญชาติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นอกจากนี้ ยังเป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติไทย ระดับอำเภอ ทั้งสิ้น จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////// รายงาน /////////////////