Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการดับไฟป่า กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งกำลังจิตอาสาออกช่วยกัยดับไฟในพื้นที่จังหวัดตาก

ชุดปฎิบัติการดับไฟป่า กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งกำลังจิตอาสาออกช่วยกัยดับไฟในพื้นที่จังหวัดตาก
พ.อ.มงคล ปาคำมา รหัส 2A105 เสธ.มทบ.310 ประสานงาน/อำนวยการ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จ.ตาก.พร้อมหน่วยงาน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน จ.ตาก จิตอาสา ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก..และ กกล.รส.จ.ตาก พร้อมอากาศยาน MI17 และ ฮ.ท.212 กกล.นเรศวร รวม 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจ ดับไฟป่า ต.ทุ่งกระเชาะ ดอยผาลาด พร้อมกำลังจาดภาคพื้น ดินและกอบด้วยทหาร ป่าไม้ ประชาชนจิตอาสา เข้าดับไฟป่าขณะที่นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย นำสมาชิก อส.อ.เวียงชัย ร่วมกับวนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม อบต.ผางาม หมู่ รส.อ.เวียงชัย กำนันตำบลผางาม/ ผญบ.ม.12 ต.ผางาม/ กม./ ชุดรักษาไฟป่า และประชาชนจิตอาสา ของหมู่ 5 และหมู่ 12 ต.ผางาม ออกลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟเพื่อเฝ้าระวังเหตุไฟป่า ตามข้อสั่งการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณป่าชุมชนหมู่บ้านป่าบง หมู่ 12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
ส่วน ร.17 พัน.4/กกล.รส จว.พ.ย.สย. ร่วมกับ ชุด ดับไฟป่า ร.17 พัน.4, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า พย.3 (เชียงคำ) และราษฎรในพื้นที่บ้านไคร้ป่าคา ร่วมทำการดับไฟ (จุดที่25) บริเวณพื้นที่ป่า ม.3 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีพื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ ขณะนี้ ผญบ.ในพื้นที่จัดชุดเฝ้าระวังและทำแนวกันไฟป้องกัน