Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กองทัพเรือ นำเยาวชนแกนนำกว่า 600 คนร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

กองทัพเรือ นำเยาวชนแกนนำกว่า 600 คนร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
กองทัพเรือ จ้ดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ หอประชุม โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ในวันนี้ 6 มิ.ย.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนเป็นประธานเปิดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประ
มาณ 2562 พร้อมทั้งนำกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” คณะครู อาจารย์ และนักเรียน กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมในวันนี้
พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข กล่าวว่ากองทัพ
เรือ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และร่วมเป็นพลังแผ่นดินของชาติที่เข้มแข็งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการยาเสพติด การแสดงดนตรี สร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมจาก กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การมอบอุปกรณ์กีฬา และเงินสบทบทุนอาหารกลางวัน และชุดยาสามัญให้กับทางโรงเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก