ข่าวบันเทิงและกีฬา

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกะลุวอ เกมส์แสดงความรักความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกะลุวอ เกมส์แสดงความรักความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน

ที่โรงเรียนบ้านไร่พญา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกะลุวอ เกมส์ กลุ่มโรงเรียนกะลุวอ ซึ่งการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนอนุบาลในครั้งนี้ มีโรงเรียนในกลุ่มจำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนบ้านยาบี โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนบ้านกาแนะ โรงเรียนบ้านไร่พญา โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ และโรงเรียนบ้านโคกศิลา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่น กีฬาฟุตบอลชายกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาแชร์บอลหญิงและการแข่งขันกีฬากรีฑา ซึ่งได้จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561


นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมือง กล่าวว่า แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกะลุวอเกมส์ในครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมทางด้านกีฬา เนื่องจากกตระหนักดีว่า การแข่งขันกีฬาพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพภาพพลานมัยที่สมบูรณ์ เป้าหมายคือการแข่งขันกีฬา มิได้มุ่งหวังเพียงผลชัยชนะหรือรางวัลแต่อย่างใด อย่างเดียวแต่มุ่งสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อสร้างให้เป็นกำลังที่ดีของชาติต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807