Uncategorized

ชัยภูมิสืบสานตำนานสาวบ้านแต้คนนับหมื่นขี่จักรยานอนุรักษ์เมืองวิถีไทย

จ.ชัยภูมิ 6/9/61

ชัยภูมิสืบสานตำนานสาวบ้านแต้คนนับหมื่นขี่จักรยานอนุรักษ์เมืองวิถีไทย
ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดภาวะโลกร้อน และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนปีนี้สุดคึกคัก ที่ในปัจจุบันชาวบ้านคนในชุมชนที่นี่ ยังคงช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดั่งเดิมมาแต่อดีต อย่างต่อนื่อง และได้สะท้อนภูมิปัญญาชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงช่วยภาวะโลกร้อน และทำให้สุขภาพคนในชุมชนไม่เจ็บป่วยง่ายได้เป็นอย่างดีมายาวนาน ซึ่งยังเป็นการช่วยสานต่อโครงการอนุรักษ์การแต่งกายชุดผ้าไทยประจำพื้นถิ่น นุ่งซิ้นไม่นุ่งสั้นของเด็กเยาวชนในแต่ละชุมชนครอบรอบในปีนี้เป็นปีที่ 62 แล้วในปีนี้อย่างคึกคักไม่แพ้กันกว่าทุกปี…

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 ก.ย.2561 ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดา วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจ.ชัยภูมิ และนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นจากทั้งหมดในเขตปกครองพื้นที่ใน 13 ตำบล ของอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวนมากกว่า 10,000 คน จัดกิจกรรมงานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ขี่รถจักรยาน ครบรอบ เป็นปีที่ 62 มาอย่างต่อเนื่องหลังมีการงานมาต่อเนื่องสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ปี 2499 เป็นต้นมา

ซึ่งนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า เดิมชาวอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องตำนานเรียกขานว่าเป็นดินแดนสาวบ้านแต้ขี่รถจักรยาน” จนมีการถูกนำไปใช้แต่งเป็นบทเพลงสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้ ที่มีสาวงาม และมีประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในการแต่งกายสวยงามสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและ โดยเฉพาะการจะเดินทางไปไหนมาไหนจะใช้รถจักรยานขับขี่เดินทางไปทั่วพื้นที่เกิดขึ้น จนกระทั่งราวปี 2499 – 2502 มีนักแต่งเพลงชื่อธรรมนูญ แสงรังสี ได้แต่งเพลงสาวบ้านแต้เพื่อสะท้อนชีวิตของชาวบ้านคนหนุ่มสาวที่อ.เกษตรสมบูรณ์ เกิดขึ้น จนโด่งดังไปทั่วประเทศในสมัยกว่า 62 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน

ชาวอ.เกษตรสมบูรณ์ จึงเริ่มเห็นความสำคัญต่อเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตนเองดั่งเดิม เกิดขึ้น และต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ขี่จักรยานมาจนปัจจุบัน ด้วยตามที่เนื้อเพลงระบุ พ.ศ.2499 วันที่ 5 เดือนกันยายน ที่สะท้อนตำนานจุดเริ่มต้นบทเพลงสาวบ้านแต่ขี่จักรยาน ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ด้วยการที่จะพากันออกมาแสดงพลังชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นเมืองวิถีไทยมายาวนาน และช่วยกันปลุกจิตสำนึกเยาวชนลูกหลานคนในชุมชนทุกแห่ง ให้ออกมาช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายของคนในชุมชนการละเล่นพื้นที่บ้าน ด้วยการสวมผ้าไทยพื้นเมืองที่จะมีลวดลายประจำเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอตนเองมายาวนานหลายชั่วคน

และการนำรถจักรยานที่แต่ละบ้านของคนในชุมชนจะต้องมีจักรยานไว้ขี่ประจำเกือบทุกหลังคาเรือน ร่วมกันมาเดินและปั่นรถจักรยานรณรงค์ขี่จักรยานที่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายให้คนในชุมชนแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมายาวนานอีกด้วย โดยเฉพาะการช่วยกันแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองของตนเองออกมาร่วมเดินแห่ไปทั่วตัวอำเภอ พร้อมเปิดเพลงสาวบ้านแต้ ที่ยังช่วยสร้างความสนุกสนานของคนจากทุกตำบลของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และยังช่วยสานความรักสามัคคีอันดีต่อกันของคนในแต่ละชุมชนเป็นประจำทุกปีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานจนปัจจุบันในปีนี้ครบกว่า 62 ปีในปีนี้

ซึ่งนอกจากนี้หลังจากจ.ชัยภูมิ ได้สานต่อนโยบายจังหวัดในการออกมาช่วยกันรณรงค์ออกมาสวมใส่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอให้มากขึ้น ในทุกวันพระ ตามที่เคยมีมาแต่เดิมของแต่ละท้องถิ่นตามต้นแบบเมืองวิถีไทยมาแต่โบราณ และในสถานศึกษาทุกแห่งในจ.ชัยภูมิ จะให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทย”นุ่งซิ้นไม่นุ่งสั้น” มาต่อเนื่องนำร่องเป็นจังหวัดแรกๆของภาคอีสานและทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จและมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชน เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ทุกพื้นที่ของจ.ชัยภูมิให้ความร่วมมือจนประสบผลสำเร็จมาต่อเนื่องในในครั้งนี้เข้าสู่ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ทำให้บรรยากาศการช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยปีนี้ก็ยังคึกคักอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นในงานทุกปีได้อย่างดีอีกด้วย

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน