Reporter&Thai Army Uncategorized

พาหมูว่ายน้ำ ” ทหารกองพลพัฒนาที่ 3 นำยานพาหนะ…ช่วยราษฎรประสบภัยน้ำท่วมขนย้ายหมูที่เลี้ยงไว้กว่า 80 ตัว พร้อมนำอาหารน้ำดื่มเหมาะแก่ผู้ประสบภัย..

” พาหมูว่ายน้ำ ” ทหารกองพลพัฒนาที่ 3 นำยานพาหนะ…ช่วยราษฎรประสบภัยน้ำท่วมขนย้ายหมูที่เลี้ยงไว้กว่า 80 ตัว พร้อมนำอาหารน้ำดื่มเหมาะแก่ผู้ประสบภัย..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. พลตรี จตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรในการขนย้ายสุกรที่ราษฎรเลี้ยงไว้ จำนวน 80 ตัว พร้อมนำอาหาร และน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังพรหม หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก