Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอ ให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอ ให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอ ให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 386 ราย ณหอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์