Reporter&Thai Army

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 /ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ ปางมะผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง

เมื่อ 06 พ.ย. 61 เวลา 1330
พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 /ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ
ปางมะผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. โดยเป็นการพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของราษฎร,ให้บริการชุดหมอเดินเท้า,ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์และลานประเพณีของหมู่บ้านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายจ่าเสือ ไพรรัตนาคีรี อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และมีฐานะยากจน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย