ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

งาน “World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบเป็นของที่ระลึก กระเป๋ากระดาษกันน้ำผลิตจากมูลสัตว์ของ “ฮิปโป” ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

งาน “World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบเป็นของที่ระลึก กระเป๋ากระดาษกันน้ำผลิตจากมูลสัตว์ของ “ฮิปโป” ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย หัวหน้างานบริหารการขายและรับจอง เข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39 ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562

สำหรับการเข้าร่วมงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในบูทนิทรรศการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นำผู้ประกอบการและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำนวน 42 หน่วยงาน เข้าร่วมการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่นานาประเทศทั่วโลก

ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้นำกิจกรรมการให้บริการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน พร้อมนี้ได้นำกระเป๋าที่ผลิตจากมูลสัตว์ของฮิปโปโปเตมัส ในรูปแบบของกระเป๋ากระดาษกันน้ำได้มามอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าเยี่ยมชมบูทของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้งาน WTM เป็นงานส่งเสริมการขายที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้นำเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวในฐานะผู้ขาย (Exhibitor หรือ Seller) โดยจัดพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดจนพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการนำเที่ยว (Tour Operator) ที่มาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ (Buyer/ Trade Visitor) และสื่อมวลชนจากทั่วโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง