ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะป.ย.ป. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขหมอกควันและไฟป่า อบจ.เชียงใหม่

คณะป.ย.ป. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขหมอกควันและไฟป่า อบจ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอินทร์ศร พรหมมินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง