ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ 2024 แสดงพลังเยาวชน โดยไม่พึ่งยาเสพติด

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ 2024 แสดงพลังเยาวชน โดยไม่พึ่งยาเสพติด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดอบรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราขการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการ ในการสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2024 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวคิด

“เด็กทำผู้ใหญ่หนุน” เพื่อแสดงพลังเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

ทั้งนี้ในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 3รุ่น ได้แก่ 1.รุ่น Junior 2.รุ่น Pre-Teenge และ3.รุ่น Teenge เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการประกวดของเด็ก และเยาวชนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ระดับประเทศต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว 088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ