ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก !!!


ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก !!!

ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม™
***ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

 

ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดได้ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก เสมือนจริง ระยะทาง 29.101 กิโลเมตร โดยมีประชาชนเข้าร่วมการซ้อมจำนวนมาก!!!#
***ตามระยะทาง(มีจุดบริการให้นำ้และอาหารว่างของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมอสม.คอยบริการนักปั้นเพื่อตรงวัตถุประสงค์และให้กำลังใจ)**#

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
/////////////////////๑๐๑ smart city ///////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/รายงาน
ผู้สื่อข่าวอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด™