นายอำเภอสุไหงโก-ลก พบปะประชาชน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่ประจำปี 2561


นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอำเภอสุไหงโก-ลก พบปะประชาชน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่ประจำปี 2561

 

เมื่อเวลา 10.30 น. ณ มัสยิดอัตตักวา หมู่ 2 บ้านตือระ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ลงพื้นที่พบปะผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่ ประจำปี 2561 ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการกล่าวดุอาร์และละหมาดฮายัตของอิสลามมิกชนในพื้นที่ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก, นายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอำเภองานป้องกัน, นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปาเสมัส, นางสารีนา สีระโก ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, บัณฑิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำความรู้มาพัฒนาในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลปาเสมัส