พะเยา เตรียมจัดงานตักบาตร 2 แผ่นดิน ครั้งที่ 14


พะเยา เตรียมจัดงานตักบาตร 2 แผ่นดิน ครั้งที่ 14

 

จังหวัดพะเยา อำเภอภูซางและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานตักบาตร 2 แผ่นดิน ครั้งที่ 14 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีพระสงฆ์จากทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมกันมากกว่า 300 รูป ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการร่ายรำและการแสดงเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอภูซาง ถูกนำมาแสดงในงาน การเตรียมการตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 ที่ทางจังหวัดพะเยา โดยอำเภอภูซางและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ที่จะได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้

 

โดยกิจกรรมการจัดงานจะได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์ทั้งประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว รวมมากกว่า 300 รูป การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย-ลาว กิจกรรมเปิดตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก ซึ่งกิจกรรมตักบาตร 2 แผ่นดินดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม เพื่อเป็ฯการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 นี้