Reporter&Thai Army Uncategorized

ชวนกันมาทำความดีในวันศุกร์ ” ทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จับมือกันมาเก็บขยะกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และพุทธสถาน

” ชวนกันมาทำความดีในวันศุกร์ ” ทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จับมือกันมาเก็บขยะกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และพุทธสถาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกันร่วมแรงพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์, เก็บเศษขยะ, กำจัดวัชพืช บริเวณโดยรอบอาคารสถานที่และพุทธสถานของมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณด้านหน้าอาคารสถานที่สำคัญของหน่วย และพุทธสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญ