ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายกอบจ.ชม เปิดวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 62  “One Piece One Life” “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

นายกอบจ.ชม เปิดวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 62 “One Piece One Life” “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการร่วมรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชน ประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการประกวดวาดภาพของเยาวชน การประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย ภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดบูธนิทรรศการรณรงค์สร้างจิตสำนึก การจัดกิจกรรม Work shop สืบสานด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft) มาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น ทำกระเป๋าสาน, ปักกระเป๋าผ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุเหลือใช้นำกลับมาเพิ่มมูลค่าหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก.

ทรงวุฒิ ทับทอง