ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันทราย จัดงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันทราย จัดงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโสอำเภอสันทราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอสันทรายเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอสันทราย ตลอดจนเป็นการสืบสานองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ ด้านเกษตรและสิ่งทอ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแหล่งตลาดการค้า ภายในงานจัดให้มีการประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดธิดาของดี และกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด เป็นต้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง