ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ แก่กลุ่มนักธุรกิจ BNI Honor จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ แก่กลุ่มนักธุรกิจ BNI Honor จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ BNI Honor จ.เชียงใหม่โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงพยาบาล และกลุ่มนักธุรกิจระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้มีโอกาสร่วมพูดคุยให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจร่วมกัน โดยมีนักธุรกิจเข้าร่วมงานจาก 21 บริษัทในจ.เชียงใหม่ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญ์ หรรษาศิริพจน์ แพทย์ชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มาบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กับการรักษาโรคซึมเศร้า และช่วยฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และเทคโนโลยีวัดสมรรถภาพของปอดและหัวใจ (CPET) อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจในการดูแลสุขภาพ พร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถามด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ราม เฮลท์เซ็นเตอร์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.กรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.เชียงใหม่ ราม