Reporter&Thai Army

พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร ๔/ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เป็นประธานการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของหน่วยทหาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันลดการเผาในพื้นที่เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว, การตรวจเลือกทหารกองเกิน

เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๒,๑๖๐๐ พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร ๔/ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เป็นประธานการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของหน่วยทหาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันลดการเผาในพื้นที่เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว, การตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี 62 และเชิญชวนญาติพี่น้องร่วมส่งลูกหลานเข้ารับราชการในกรมกองที่กำหนดในวันที่ 1 พฤษภาคมและ 1 พฤศจิกายนตามลำดับ,
นโยบายแนวทางการปฏิบัติของ ผบ.กกล.รส.ทภ.๓/มทภ.๓ และจุดยืนการปฏิบัติหน้าที่ของ กกล.รส.จว.ก.พ.
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ.,รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ., ฝสธ. และสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการแถลงข่าว เพื่อจัดการประชาสัมพันธ์ต่อไป