Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่39 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก เปิดศูนย์รับบริจาค หน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 มณฑลทหารบกที่39 ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก เปิดศูนย์รับบริจาค หน้ากากอนามัย เพื่อนำไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบมลพิษ ไฟป่าหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยจัดแสดงดนตรี จาก วงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่39 แสดง ในช่วง 1200-1400 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2562 และจะรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อไป