ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

7 พฤษภาคม 2567 ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย” บริเวณพื้นที่ตอนบนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับการตำรวจกูธจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคลประจำปี 2567


กิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย รอบพญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อให้อ่างธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน
และประชาชนจิตอาสา เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ ในการบำเพ็ญ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้

สมนึก บุญศรี  รายงาน