ข่าว บุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยว

บุรีรัมย์ ผลักดันสืบทอดทายาทสินค้าโอท็อป ยกระดับสินค้า ต่อยอดภูมิปัญญา

บุรีรัมย์ ผลักดันสืบทอดทายาทสินค้าโอท็อป ยกระดับสินค้า ต่อยอดภูมิปัญญา

กรมวิทยาศาสตร์บริการฯ ร่วมกับ มรภ.บุรีรัมย์ ผุดโครงการ พัฒนายกระดับต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป เพิ่มรายได้ เน้นอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผลักดันลูกหลานมาสืบเจตนารมย์ของพ่อแม่ต่อ เพื่อรักษาภูมิปัญญาให้อยู่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางเป็นประธาน เปิดโครงการรักษ์ถิ่น รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท โดยมี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป เข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมอบรมในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ กว่า 105 คน จากกลุ่มเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 กลุ่ม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทายาทผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทายาทผู้ประกอบการ OTOP นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้ทายาทผู้ประกอบการ OTOPเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดับสูงขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามรถระดับประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ OTOP การพัฒนาและการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนากระบวนการผลิต การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ กล่าวว่า โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้ว โดยเริ่มจากการพัฒนาจากโครงการแรกที่พัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าโอท็อป รวมไปถึงผู้ประกอบการ และเมื่อยกคุณภาพแล้ว จึงได้เริ่มโครงการที่สอง คือการให้สินค้าเหล่านั้นเข้าสู่มาตราฐาน มผช หรือ อย. ถ้าเป็นส่วนของอาหาร หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โครงการที่ 3 ในการรักษาสินค้าเหล่านี้ให้อยู่ยั่งยืนได้ ซึ่งก็คือ สินค้าต้องใช้อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น บวกกับต้องมีลูกหลานมาสืบเจตนารมย์ของพ่อแม่ต่อ เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ให้สูญหายไป จึงได้เกิดโครงการที่ 3 นี้ขึ้นมา นอกจากนั้นถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะมีโครงการที่ช่วยในการส่งเสิรมการขายเพราะจะได้มีครบวงจร
ขณะ รศ. มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรารับโครงการเชื่อมต่อกับทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดนึง ที่จะยกระดับเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคง โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะทำโดยยึดปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เสมอ คือการทำความเข้าใจกับท้องถิ่นทำความเข้าใจกับชุมชน และผู้ประกอบการ เราเชื่อว่า ทางท้องถิ่นนั้นไว้วางใจทาง มรภ.บุรีรัมย์ เพราะเรามีหลายหน่วยงาน ที่ได้เช้ามาช่วย อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมพานิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ซึ่งเราเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เราเชื่อว่าสิ่งที่ทางเราทำจะสามารถช่วยพัฒนาเค้าได้ในส่วนที่เค้าต้องการ และที่สำคัญคือการตลาดที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และทางผู้ประกอบการก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น รศ.
มาลิณี กล่าว

///////////////////
ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง จ.บุรีรัมย์ 0810600090