ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ -ดร.รัชนี ร่วมงาน วิ่งปั่นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เฉลิมพระเกียรติฯ

7 กรกฎาคม 2567 ดร.เอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด


ร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 73 คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ แหลมพยอม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี  รายงาน