ภัยพิบัติ

ปราจีนบุรี ประจันตคาม น้ำลด อ.เมือง บ้านสร้าง รับน้ำอ่วมอุตุเตือนเจอ ฝนถล่มหนักแน่!!

ปราจีนบุรี ประจันตคาม
น้ำลด อ.เมือง บ้านสร้าง
รับน้ำอ่วมอุตุเตือนเจอ
ฝนถล่มหนักแน่!!

 

 

 

วันนี้ 7 กย.61สถาน
การณ์น้ำในพื้นที่ อ.
ประจันตคาม ลดลงระ
ดับหนึ่งแล้วตามเส้นทาง
ต่างๆที่ได้เสนอข่าวไป
เมื่อวานนี้ ล่าสุดน้ำได้
ไหลหลากลงพื้นที่ต่ำ
เมืองปราจีนบุรี โดยเฉพาะหลังวัดสง่างาม
ต.บางบริบูรณ์ ถนนสาย
3452 แยกไฟแดงน้ำท่วมถนนยาวกว่า 5 กม.ระดับน้ำสูง25-30 ซม. โดยเฉพาะหน้าศาลเด็กและเยาวชนน้ำสูง
25ซม.นางวัชรินทร์
หวังสุด อยู่บ้านเลขที่ 4/2ม.2 ต.บางบริบูรณ์
กล่าวว่า น้ำท่วมทั้งหน้า

บ้านหลังบ้านสูงเกือบ2
ม.ขายของไม่ได้ต้อง
หยุดขาย ปริมาณน้ำใน
แม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วม
ถนนหน้ารพ.ทหารแขวง
การทางวางแนวกระสอบ
ทรายกั้นน้ำและสูบน้ำ
ออกจากท่อระบายน้ำ
กรมชลประทานที่ 9 ได้
ระดมเครื่องสูบน้ำมาสูบ
น้ำตามจุดต่างๆในเมือง
8 เครื่องหน้าแขวงการ
ทางปราจีนบุรี และบ้าน
สร้าง 13 เครื่อง กรมอุตุเตือนพายุเข้าไทยอีก
รอบปราจีนบุรีอาจมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากระ
หว่างวันที่ 7-10 กย.นี้
เตรียมรับมือน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…