ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ

รัอยเอ็ดอุทกภัยล่าสุดน้ำชีเพิ่มให้พยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยถนนขาด7จุดสัญจรไม่ได้14จุด /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-

รัอยเอ็ดอุทกภัยล่าสุดน้ำชีเพิ่มให้พยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยถนนขาด7จุดสัญจรไม่ได้14จุด

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-


ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑1.00 น.
ประเด็น สาระสำคัญ

สถานการณ์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่จากลำน้ำยังเอ่อล้นเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่าน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้รับอิทธิพลจาก พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ทำให้มีฝนตกหนักซึ่งทำให้น้ำท่วมฉับพลันและไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่
-เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 มีฝนตกหนักลงมาอีกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพล พายุระดับ 2(ดีเปรสชั่น) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้เริ่มมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และในหลายอำเภอ


– เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุระดับ 2
(ดีเปรสชั่น) บริเวณใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “คาจิกิ”

พื้นที่ประสบอุทกภัย
กรณีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 16 อำเภอ 156 ตำบล 1,905 หมู่บ้าน 176,763ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิเมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมยวดี ทุ่งเขาหลวง และอาจสามารถ

พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 762,498 ไร่ ได้แก่ ข้าว 755,998 ไร่/ พืชสวน
2,250 ไร่/พืชไร่ 4,750 ไร่/บ่อกุ้ง 31 บ่อ//บ่อปลา 456 บ่อ
-ด้านปศุสัตว์ไก่ตาย 100 ตัว/สุกร 20 ตัว
-ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,692 หลัง
-โรงเรียนได้รับผลกระทบ 190 แห่ง (สพม. 27 จำนวน 25 แห่ง, สพป.รอ.เขต 1จำนวน 72 แห่ง, สพป.รอ.เขต 2 จำนวน 38 แห่ง, สพป.รอ.เขต 3 จำนวน 52 แห่ง และ เอกชน จำนวน 3 แห่ง )
-สิ่งสาธารณประโยชน์ พนังกั้นน้ำ 12 แห่ง/สะพาน 13 แห่ง/คอสะพาน 5 แห่ง/ฝาย 10 แห่ง/วัด 21 แห่ง/สถานที่ราชการ 12 แห่ง/คอกสัตว์ 50 แห่ง/ยุ้งข้าว 93 แห่ง
– ถนน
– ถนนที่มีน้ำท่วมขัง 46 จุด สามารถสัญจรได้ 32 จุด
– ไม่สามารถสัญจรได้ 14 จุด (ทล.23 จำนวน 2 จุด,ทล.202,ทล.232 จำนวน 2 จุด,ทล.2043
จำนวน 2 จุด,รอ.2051,รอ.4011,รอ.4022,รอ.4042,รอ.5069,ถนนเชิงลาดสะพานชุมชน ยส.010 และถนนเชิงลาดสะพานชุมชน รอ.021)

-ถนนขาด 7 จุด (รอ.3033, รอ.3044, รอ.4035, รอ.4078 จำนวน 2 จุด และ ถนน อบจ.
รอ. จำนวน 2 จุด)
-ผู้เสียชีวิต 4 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด (ชาย 2 หญิง 1) และ อ.เสลภูมิ(ชาย 1)
จังหวัดนำเงินไปช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

หน่วยงานที่สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ โครงการฯ ชีกลาง เครื่องสูบน้ำ มทบ.27 รถอพยพขนย้ายและกำลังพล อบจ.รอ. เรือท้องแบน รถขนย้ายผู้ประสบภัย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่นร่วมกับ สนง.ปภ.จ.รอ. เครื่องสูบน้ำระยะไกล รถอพยพขนย้าย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ทสจ.รอ.เครื่องสูบน้ำ ทางหลวงร้อยเอ็ด รถเคลื่อนที่เร็ว รถขนย้ายผู้ประสบภัย ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
รถเคลื่อนที่เร็ว นพค.54 รถอพยพขนย้าย กองบังคับการตำรวจน้ำ เรือท้องแบน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด อุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจร กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 4 เครื่องสูบน้ำระยะไกล สำนักงานชลประทาน ที่ 6 เครื่องสูบน้ำระยะไกล

ด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ร่วมกับด่านกักสัตว์มหาสารคาม สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้กับราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย
วิทยาลัยเทคนิค ร้อยเอ็ด เปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ฟรี
ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.


แนวโน้ม/สถานการณ์
-ปริมาณน้ำในลำน้ำชี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นล้นที่ลุ่มต่ำ
สถานี E 66 A น้ำชี บ.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ระดับตลิ่ง 11.60 ม.ระดับน้ำ 12.07 ม. เพิ่มขึ้น 0.09 ม.สูงกว่าตลิ่ง 0.47 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 111.75
สถานี E 18 น้ำชี บ.ท่าแสบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง ระดับตลิ่ง 9.80 ม.ระดับน้ำ 10.61 ม.เพิ่มขึ้น 0.20 ม.สูงกว่าตลิ่ง 0.81 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 113.24

ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง
สถานี E 92 น้ำยัง บ.ท่างาม ต.วังหลวง อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 8.80 ม. ระดับน้ำ 9.43 ม.
ลดลง 0.18 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.63 ม. แนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 134.38
สถานี E 70 น้ำยัง บ.กุดกว้าง ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 9.00 ม. ระดับน้ำ 9.62 ม.
ลดลง 0.43 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.692 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ
125.11

ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่
สถานี M 95 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ระดับตลิ่ง 3.20 ม. ระดับน้ำ 3.97 ม. เพิ่มขึ้น 0.32 ม.
สูงกว่าตลิ่ง 0.77 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละความจุ 250.00

เขื่อนร้อยเอ็ด สถานการณ์ในลำน้ำชีมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าระดับวิกฤติที่ระดับ 133.00 ม.รทก.แล้ว โครงการฯ ชีกลาง ได้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยริมสองฝั่งลำน้ำชีอพยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๐๙๗

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน